یک نینجا کار که تقریبا یک سالی هست نینجا رو شروع کردم

رشته ام ریاضی فیزیکه

و دوست دارم رشته تحصیلی آیندم رو متناسب با رشته ورزشیم بردارم