این روزا سرم خیلی شلوغ بود یه بار که سنسی اومد گفت به مناسبت 22 بهمن قراره یه همایش تو هنرستان شاهد واقع تو چهارراه ظالاقانی داشته باشیم و قراره یه یاساکو ارائه بدیم.

اولین بارم بود که بعد مسابقه یاساکو قرار بود یه نمایش یاساکو جلوی مردم اجراء کنم. من و سه چهار نفر دیگه شروع به تمرین کردیم. محمد جواد هم بود. البته چون ما زیاد حرفه ای نبودیم قرار شد محمد جواد روی ما دفاع شخصی بزنه و ما فقط کتک بخوریم و انصافا هم تو روز نمایش خوب کتک خوردیم و جواد حسابی لت و پارمون کرد.

روز نمایش یه گروه آکروبات زیر نظر سنسی محسن داشتیم و یه گروه یاساکو هم تقریبا به کارگردانی من داشتیم. نمایش خوبی بود بعد نمایش هم مسئولان مدرسه برامون ماشین گرفتن و خیلی خسته برگشتیم خونه

 یه بار که خیلی حالم بد بود به سنسی هم پی ام داده بودم باشگاه نمیام اما نمی دونم چرا ولی رفتم

وقتی که رسیدم باشگاه دیدم تاتامی ها جا به جا شده و سنسی هم یکی یکی اونا رو بر می داره و دوباره می زنه سر جاشون تا مرتب شن، دور هر تاتامی هم چوب می زنه تا دوباره جا به جا نشناون روز تمرین بچه ها جا به جا کردن تاتامی بود و خیلی هم خوب بود و کم و بیش خوش گذشت

فردای اون روز هم که تقریبا حالم خوب شده بود با لباس نینجا رفتیم راهپیمایی 22 بهمن و تازه از برنامه سکو هم با سنسی مصاحبه کردن و فرداش شبکه البرز نشونمون دادن

خلاصه این چند روز مثل برق و باد گذشت.

ثبت شده در چهارشنبه پنجشنبه جمعه تاریخ 20 و 21 و 22 بهمن 1395