چون سه شنبه به علت مرگ شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی تعطیل رسمی بود، سنسی تو چنل اطلاع داد که به دلیل تعطیلی سه شنبه، می تونید امشب تو اون یکی باشگاه یعنی باشگاه درفک تمرین کنید.

اونشب تو باشگاه درفک ابتدا کمی دویدیم و به دلیل کم بودن تعداد، سنسی تصمیم گرفت که یک مقدار تمرین متفاوت تر باشه.

به دو دسته تقریبا مساوی تقسیم شدیم. یک وزنه روی صندلی گذاشتیم. قرار شد که یک گروه حمله کنه و وزنه رو برداره و گروه مقابل محافظ وزنه باشن و از بردن وزنه جلوگیری کنن.

تک آوردیم گروه ما دزد وزنه شد.

حمله کردیم، نمی گذاشتن وزنه را برداریم از این ور به اون ور جا به جا می شدیم و در نهایت وزنه رو برداشتیم.

خیلی فعالیت کرده بودیم. در واقع در قالب بازی تمرین نفس گیری کردیم

نوبت گروه مقابل شد، حمله کردن

جلوگیری از ورداشتن وزنه خیلی سخت بود. یک دفعه می دیدی نزدیک ۱۰ تا دست می اومد که وزنه رو برداره و واقعا پس زدن اونا سخت بود.

در نهایت گروه مقابل بعد از چند دقیقه نتونستند وزنه رو بردارند و گروه ما دوباره برد.

بعد از تمرین وزنه دو به دو، حدود نیم ساعت طول کشید تا جی یو(1) کار کنیم، بعد از اونم باشگاه تموم شد.


(1)جی یو: در لغت یعنی آزاد ولی در باشگاه نام یک نوع مبارزه است که در آن از هر راهی می توان برای تسلیم شدن حریف استفاده کرد اما در باشگاه ما در مبارزه جی یو حق ضربه زدن، چنگ زدن، مو کشیدن و گاز گرفتن نداریم.

جالب اینجاست که در تمرین جی یو می تونیم از فن کشتی، دفاع شخصی و حتی آکروبات هم استفاده کنیم.


ثبت شده در دوشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰