هر کس که درجه کمربندش از بقیه بالا تر باشه و قدیمی تر باشه جلوی همه قرار می گیره و یه جورایی ارشد کل بچه هاست. اگر سنسی براش کاری پیش بیاد و از باشگاه بره، اون تمرین میده و تعیین می کنه که چه کاری انجام بدیم

جلسه قبل سنسی یک ربع آخر بچه ها رو نشوند و ازشون در مورد باشگاه نظر سنجی کرد.

 آقا نادر(1) گفت که تمرین رو بیشتر کنیم و بیشتر کار کنیم، یسری ها مخالفت کردند و یسری ها هم مثل من موافق بودند در نهایت تصمیم گرفته شد از این به بعد یک ربع اول آقا نادر جلوی همه بایسته و بیشتر و سخت تر تمرین بده

 و این طور هم شد. این جلسه آقا نادر جلو ایستاد و تمرین بیشتری نسبت به جلسات پیش داد.

بعد از یک ربع سنسی وارد تاتامی شد، ۲ دسته شدیم: یه عده آکروبات و یه عده هم مبارزه. من رفتم سراغ آکروبات تا تمرین پشتک بی دستم رو روی تشک تمرین کنم و بتونم روی زمین بزنم و بالاخره توانستم بعد مدت ها تمرین روی تشک، پشتک زدن روی زمین رو هم انجام بدم

یک ربع آخر باشگاه بود که سنسی گفت دیگه بسه و نارانده(2) شدیم.

گوشی سنسی زنگ خورد و به بیرون تاتامی رفت بعد مدت زمان طولانی سنسی وارد تاتامی شد و اطلاع داد که متاسفانه شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی به رحمت خدا رفتند.

،،،،،،،،،

متاسفانه به دلایل سیاسی نمی تونم حال اونشب باشگاهم رو بگم. چون ممکنه بیان و منو ببرند.

 فقط همین رو بگم که به مدت ۱۰ دقیقه بالا و پایین می پریدم و کل باشگاه مات و مبهوت منو نگاه می کردند. زمان باشگاه داشت تموم میشد که سنسی گفت برو به اسم کمربند آیندت، برای بچه ها بستنی بخر.

منم هم سریع پول قرض گرفتم و رفتم مغازه بغل باشگاه و برای ۲۱ نفر بستنی گرفتم. بعد از خوردن بستنی داخل رخکن رفتیم تا لباسمون رو عوض کنیم

و اطلاع دادن که سه روز عزای عمومیه و یک روز هم تعطیله و چون وسط امتحانات نوبت اول بود، بچه شروع کردن به دست زدن و آواز خوندن

بعد چند دقیقه هم سنسی اومد لباساش رو پوشید. باشگاه رو بست همگی رفتیم


(1)آقا نادر: یکی از بچه های باشگاه که چون قبلا یک سالی گنگ فو رفته بود، از لحاظ بدن سازی و نفس گیری دارای قدرت بالایی بود.


(2)نارانده: معنای لغوی آن یعنی به صف شدن

زمانی که سنسی (یا فرد دیگر با اجازه سنسی) در باشگاه نارانده می گوید، شاگردان به ترتیب کمربند پشت سر هم ایستاده و منتظر امر سنسی می شوند و تا زمانی که سنسی هیچ چی نگوید همه به همین شکل قرار می گیریم

ثبت شده در یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹