مدت هاست که چالش مانکن در جهان بیداد می کنه، با اسرار من و محمد جواد سنسی قبول کرد که چالش مانکنی(1) در باشگاه راه بندازیم.
بعد از یک ربع دویدن آماده چالش شدیم، عده ای چالش رو با سلاح، عده ای دو به دو رو به روی هم دفاع شخصی و عده ای هم مانند من آکروبات انجام می دادیم و مانند چوب خشک شده بودیم و دقیقا مثل یه مانکن ایستاده بودیم.
سنسی شروع به فیلم گرفتن کرد خیلی استرس داشتیم، بدنمان دائم در حال عرق کردن بود
بعد از اینکه فیلم تموم شد هر کس گوشه ای ولو شد. نمی دانم چرا اما خیلی ها می گفتند از بدن سازی سخت تر بود، هر جور که بود تموم شد.
بعد از رفع خستگی دور هم جمع شدیم و شروع به دیدن فیلم کردیم، با دیدن ژست بچه ها تو فیلم از خنده روده بور شده بودیم، فردای اون روز فیلم با عنوان چالش مانکن به سبک نینجا، توی کانال تلگرام و توی سایت سنسی محسن قرار گرفت.
این فیلم یک تجربه جدید تو باشگاه و یک تمرین متفاوت و خیلی خوب بود.
خیلی خوبه که سنسی تقریبا هم سن شاگرداشه و اختلاف سنی زیادی با با بچه ها نداره و این امر باعث میشه تا سنسی بیشتر شاگرداش رو درک کنه، شاید اگر یک استاد پیر داشتیم، با انجام چنین کاری مخالفت می کرد.ثبت شده در تاریخ سه شنبه 1395/10/14